Επικοινωνία
E-mail
* Απαραίτητα στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας

Thermochari
Χαράλαμπος Β. Χαριτίδης

ΔΑ 9Β , ΟΤ 51 Α'

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη

Τηλ & fax: 2310 798 357

info@thermochari.com

Copyright © 2012 thermochari.com All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.